Her kommer typiske fossiler du kan finde på strandene på Møn og omegn:

Kridtfossiler: Vættelys, søpindsvin, muslinger, østers, armfødder, snegle, kiselsvampe, koraller, søstjerner, tænder, søliljestilke, kalksvampe, mosdyr, flere kommer her.

Istransporterede fossiler: Ortoceratitter, sporfossiler, trilobiter, flere kommer her.

Mineraler i kridtet: Svovlkis, cølestin, flint

Istransporterede sten: På Møn finder du ikke norske sten, men kun sten fra Østersøområdet Indtil videre henvises her til udmærkede danske stenbøger, som Per Smeds , flere følger her.