Siden opdateres løbende

Fredag, den 5. januar kl. 18.30. Kaffe og kage. Vi starter året med en klubaften. Der vil være et indslag om et aktuelt emne.  Medbring gerne fund til studie og beundring.

Tirsdag, den 9. januar kl. 10.00. Trilobiten holder studiegruppemøde på Stubbekøbing gl. Rådhus. Medbring egne fund og egen mad og drikke. Tilmelding.

Fredag, den 2. februar kl. 18.30. Kaffe og kage. Klubaften. Der vil være et indslag om et aktuelt emne.  Medbring gerne fund til studie og beundring.

Fredag, den 1. marts kl. 18.30. Kaffe og kage. Klubaften. Der vil være et indslag om et aktuelt emne.  Medbring gerne fund til studie og beundring. Ved godt vejr kan klubaftenen blive erstattet af en klubtur lørdag eller søndag-

Tirsdag, den 5. marts kl. 10.00. Trilobiten holder studiegruppemøde på Stubbekøbing gl. Rådhus. Medbring egne fund og egen mad og drikke. Tilmelding.

Lørdag, den 11. marts kl. 11.00. Trilobiten holder generalforsamling på Stubbekøbing gl. Rådhus og efterfølgende kl. 11.30 fortæller Peter Bennicke om sine Danekræ. Du kan medbring egne fund. Tilmelding til foredraget. Klubben afslutter med spisning, som MAF-ere kan deltage i for egen regning.

Lørdag, den 16. marts kl. 12.00. Generalforsamling i Foreningernes Hus. Tilmelding til spisning inden onsdag, den 13. marts.

Lørdag eller søndag først i april. Klubtur til en strand. Nærmere følger.

Kommende planlagte arrangementer uden dato:

Tur til Det Sorte Museum i Gedser med strandtur.

Tur til Knudshoved Odde

Ren Natur. Klubben har søgt om at få en strandrensningsrute. Råbylille strand, Ulvshale strand eller Ore strand.

Mandag, den 6. til søndag, den 9. juni. Bustur med Københavns stenklub til Østjylland. Geolog Inga Sørensen viser rundt på Juelsmindehalvøen. Tilmelding senest 8. marts. Kontakt formanden for flere oplysninger.