Velkommen til program for 2023.

Siden bliver løbende opdateret.

Klubaftener i Foreningernes Hus:

Fredag, den 6. januar kl. 18.30. Kaffe og kage. Vi ser billeder fra Hamburg messen og ser på nyeste kortbladsbeskrivelse over Møns geologi. Medbring gerne fund til studie og beundring. NYT. Lidt om klubbens danekræfund fra Møns klint

Fredag, den 3. februar, kl. 18.30. Kaffe og kage. Vi gennemgår Claus Heinbergs hefte: Livet i kridthavet. Medbring gerne fund til studie og beundring.

Fredag, den 3. marts. Klubmøde kl. 18.30. AFLYST. Erstattes af tur til Møns Fyr.

Lørdag den 4. marts kl. 10.00. Vi starter sæsonen med en tur til Møns klint, hvor vi mødes på P-pladsen ved Møns Fyr (For enden af fyrvej, 4791 Borre).

Medbring egen madpakke og drikke, til pausen i forhåbentligt godt vejr. Ingen tilmelding . Alle velkomne.

Lørdag, den 18. marts. Generalforsamling I Foreningernes Hus kl. 12.00

Dagsorden ifølge vedtægterne. Vi starter med spisning kl. 12.00. Tilmelding til spisning senest torsdag, den 16. marts

Kommende ture:

Lørdag, den 22. april, kl. 10.00. Tur til Møns Klint og se det nye skred ved Hylledals Slugt.

Mødested P-pladsen ved Hunosøgård (Villa Huno). Vi tager turen gennem Jydelejet og tager måske et smut op og se slugten oppefra, hvor man kan se hvor skredet kom fra. Vi tager trappen til stranden og går sydpå forbi Store Taler hvor der så er en lille gåtur til skredet.

Medbring madpakke og drikkelse til pausen. Tøj og fodtøj efter vejret. Ingen tilmelding.

Tirsdag, den 2. maj. Tur med Trilobiten kl. 10.00. Nærmere oplysninger senere eller ved tilmelding.

Torsdag, den 18. maj kl. 11.00 (Kr. Himmelfartsdag).Tur til det nye oplevelsescenter i Boesdal  ved Rødvig

Vi mødes kl. 11 og har en time før vi får en guidet tur i udstillingen kl. 12 af Nana Katrine.

Adresse: Boesdalsvej 14, 4673 Rødvig. Gratis Parkering

Stevns Klint blev udnævnt til Unesco Verdensarv i 2014, fordi det er det bedste sted i verden, hvor man kan se sporene fra den asteroide, der ramte jorden for 66 millioner år siden.

Nedslaget forårsagede, at enorme mængder materiale blev slynget op i luften og fordelt ud over hele jorden. Det er resterne af nedfaldet fra den anden side af jorden, man kan se på Stevns klint i det såkaldte “fiskeler”. Og det er lerets indhold af grundstoffet Iridium, som forskerne Walter og Luis Alvarez allerede i 1980 undersøgte og forudsagde at der havde været et gigantisk nedslag.

Giftige gasser, chokbølger, tsunamier, ildstorme, jordskælv og mørke forårsagede, at økosystemerne kollapsede og over halvdelen af alle arter på jorden uddøde. Den geologiske periode” kridttiden” var slut.

De store pattedyr, som dinosaurerne, der havde regeret jorden i millioner af år, uddøde og kun små altædende dyr overlevede. På museet kan du møde “Lucky”, som er det pattedyr, som forskerne mener vi alle stammer fra. Og du kan også se fundet af fisken, der allerede i 1849 blev beskrevet af geologen Georg Forchhammer, og som har givet navn til “fiskeleret”

Udstillingens temaer er bygget op med historien om verden før katastrofen, under katastrofen og efter katastrofen.

Efter den guidede tur kan du på egen hånd fordybe dig i udstillingen.

Entre voksne kr. 140,-. Seniorer (+65) kr. 120. Guiden betales af stenklubberne.

Efter Boesdal fortsætter turen til anden lokalitet på Stevns. alt efter vejret.

Tilmeld til MAF eller Trilobiten gerne inden tirsdag, den 16. maj

Tirsdag, den 6. juni. Tur med Trilobiten. Nærmere oplysninger senere eller ved tilmelding

Torsdag, den 17. august, kl 18.00. Geopølseaften hos Jens i Stege. Tilmelding senesttirsdag, den 15. august til formanden på 2467 1920. gerne sms. Nærmere oplysninger følger

Søndag, den 10. september. Efterårstur til det nye Evolutionsmuseum i Knuthenborg. Sæt datoen i kalenderen.

Museet er placeret i Knuthenborg Safaripark og viser på over 1000 m2 fortidens dyreliv. Knogler fra dinosaurerne, fortidsdyr fra perioden Perm suppleret af duftunivers og lyd og lyskunst.

Følg en dinosaur fra opdagelsen, gennem udgravningen, til udstilling og endelig på pladsen i museet. Og som et af de eneste steder i verden kan du også her se fossilet Archaeopteryx, som regnes for urfuglen, der levede i dinosauernes tid og som er forbindelsen mellem dinosaurerne og fuglene.

Vi forsøger at få en guidet tur i udstillingen. Nærmere oplysninger fremsendes når vi ved mere.

Entre voksne kr. 219,- ved bestilling på nettet. Vi aftaler om klubberne skal sørge for billetter, når der er bindende tilmeldinger.

Entreen gælder for hele parken. 

Adresse: Knuthenborg Allé, 4930 Maribo

Efterårsprogrammet:

Trilobiten. Tirsdagsture, den 1. tirsdag i måneden. Mødested Stubbekøbing gl. rådhus kl. 10.00. Alt efter vejr og deltagere indendørs eller udendørs. Medbring egen kaffe og brød. Tilmelding.

Stenmesser.

Fredag-lørdag-søndag, den 8-9-10 september  er der Stenmesse i Rødovrehallen. 

Lørdag holder Peter Myrhøj fra Stenvennnerne foredrag om søpindsvin.

Se mere information på www/stenmessen.dk.

Søndag, den 10 september. Knuthenborg Safaripark. Evolutionsmuseet. 

Mødetid: Kl. 10.45

Mødested: I vejsiden på Knuthenborg Allé, 4930 Maribo (inden betalingsanlægget).

Tilmelding til Tina eller undertegnede senest torsdag, den 7. september kl.16.

Billetter: Se den fremsendte invitation (PDF). Bestil selv eller hos Tina. Eller ved indgang, dog lidt dyrere.

Fortæring: medbring madpakken og kaffen eller køb i parken.

Guidning: Trilobiten og MAF står for guidning da Knuthenborg ikke kunne stille guide.

Se flere oplysninger i den udsendte invitation.

Søndag, den 24. september, kl. 15-16. Klog på klinten.

Foredrag om Liselund slot og Park ved kunsthistoriker Bente Scavenius

Tilmelding til: louise@moensklintguide.dk. Køb eller medbring billet til Geocenteret.

Lørdag, den 30. september, kl. 10.00. Strandtur Skansevej.

Vi mødes for enden af Skansevej, 4791 Borre. Drej sydpå ved udkanten af Kraneled.

Der er stadig en god stenstrand her og vejrudsigten siger i skrivende stund fint vejr.

Medbring madpakke, drikkelse og påklædning efter vejret. Gæster er velkomne. Ingen tilmelding, du møder bare op.

Lørdag- søndag, den 7-8. oktober. Tættere på Naturen. Slotshaven, shelterpladsen, Vindebæk,

Denne week-end deltager MAF i et arrangement “Tættere på Naturen”, hvor børn og unge får en oplevelse i naturen. MAF deltager med et indslag om fossil- og stenkendskab. Tidspunkt endnu ikke aftalt. Har du lyst til at hjælpe, så kontakt formanden. AFLYST

Søndag, den 22. oktober, kl. 15-17. Klog på klinten.

Foredrag af palæontolog Octavio Matteus og Lars Clemmesen om rigsfællesskabets første fundne komplette dinosaur og andre fossiler fra Triastiden i Østgrønland.

Geocenteret siger farvel til de grønlandske fossiler med dette foredrag.

Tilmelding til: louise@moensklintguide.dk. Køb eller medbring billet til Geocenteret.

Lørdag, den 28. oktober kl. 10-15. Fossilernes dag i Faxe.

Den årlige fossildag dag i Faxe, hvor stenklubber og amatørpalæontologer viser deres fund. MAF deltager med en stand.

Har du lyst at hjælpe til på standen, så kontakt formanden.

Strandture og klubaftener.

Vi skal selvfølgelig også en tur til stranden og vinterens klubaftener skal forberedes.

Nærmere følger snarest. Vi modtager gerne forslag.

Søndag, den 5. november. Kl. 10.00. Strandtur til Hvide Klint.

Vi skal se stormflodens ødelæggelser og det nye skred der er sket i klintens vestlige ende. Medbring mad og drikke og påklædning efter vejret. Mødested er for enden af Ørebækvej.

Fredag, den 1. december, kl. 18.30. Klubaften i Foreningernes Hus . Der serveres gløgg, æbleskiver, kaffe og the med kage. Gerne tilmelding af hensyn til indkøb. SMS 2467 1920 eller denne mail. Der vil være et oplysende indlæg. Det vil være billeder fra vores kyster efter stormfloden. Har du selv billeder, så tag dem med eller send dem til formanden. Tag også Jeres fund med til bestemmelse og beundring. Indlægget om Evolutionsmuseet bliver i det nye år.

Søndag, den 3. december, kl. 12.00. Trilobiten holder juleafslutning på Stubbekøbing gamle Rådhus, Torvet 1. MAF-ere inviteres til Trilobitens sidste møde i år, som er den hyggelige juleafslutning/julefrokost. Invitation udsendt på mail.

Lørdag, den 9. december. Bustur med Stenvennerne, til Mineralienmesse Hamburg, Schnelsen. Tilmelding til undertegnede, men indbetaling af kr. 575,- på mobilpay 3027 2581 eller på konto 2255-8972486621, med angivelse af navn. Prisen includerer bustur og entre. 

Opsamling, Sjælør Station kl. 6.00, ved Afkørsel  37, Rønnede kl. 06,45 og Afkørsel 42, Farø, kl. 7.15. Afgang Hamburg kl. 17.15 og ankomst Sjælør station, kl 23.00. 

Benyt lejligheden til at se Nordeuropas største Fossil- og mineralmesse til fordelagtig pris i godt selskab. Se mere på http://www.minerale-messe.de/. Bemærk. Seneste tilmelding 24. november. MAF-ere og Trilobiter kan tilmelde sig til MAF formanden på 2467 1920.

Arrangementer i 2024, se denne fane.