9.jpg

 

Siden opdateret: oktober 2018

Tirsdag, den 16. oktober.Kl. 11.00.  Reception på Det Sorte Museum i Gedser ved udgivelsen af Palle Graavesens nye bog: Fossiler i Vesteuropa fra Gyldendal. Bogen er et digert værk på mere end 600 sider og 100 illustrationer. En festlig dag hvor der var fuldt hus i museet og der blev hilst på mange fossil nørder. Sted:

TRILOBITEN inviterer på strandtur  kl. 12.00, hvor der køres til Skelby strand. Mødested: for enden af Skelby Møllevej. Husk mad og drikke og påklædning efter vejret. Mulighed for samkørsel. Kontakt formanden. SMS 2467 1920. Trilobiter og MAF-ere kørte til Skelby strand med en times forsinkelse, da receptionen tog noget længere tid end beregnet. Desværre var det det noget højvande, så efter frokosten, kørte Trilobiterne til Gedser sydspids for at se om det var bedre der.

Lørdag, den 20. oktober, Kl. 10-16. Geomuseum Faxe afholder Fossilernes dag. MAF og andre stenklubber har en stand, hvor vi viser udvalgte fund frem

Lørdag den 15 september . Geologiens dage.

MAF afholdt lørdag en velbesøgt 3 timers tur på Møns klint, hvor der hørtes om geologien og naturen og de mange fund blev bestemt. Om søndagen var Geocenteret guide på en kortere tur til stranden


Torsdag, den 16. august. Kl. 18.00. Geopølseaften i Hjelm Kobbel

Geopølseaftenen gennemførtes alligevel, men i Hjelm Kobbel, takket være Lis Simonsens gæstfrihed. 

Det blev en hyggelig aften i de kønne omgivelser og vejret viste sig fra sin bedste side.

Medbragte sten og fossiler blev fremvist og diskuteret.

Søndag, den 26. august kl. 11.00, havde Trilobiten tur til Det Sorte Museum i Gedser, hvor vi så  udstillingen "Nordvesteuropas fossiler", der er lavet i forbindelse med Palle Gravesens nye bog, der udskommer til efteråret.

Herefter gik turen yil kysten ved Sydstenen. her var der dog ikke de store fund så vi slutted af med at køre nærmere havnen, hvor der for år tilbage var mange søpindsvin. Der blev også fundet nogle, men ikke så mange som tidligere.


Klubmøder vinter 2017-18, den første torsdag i måneden. Vi samles og ser på medbragte fund og hører videre om Kridthavets fossiler

AFLYST grundet vejret: Klubmøde Torsdag, den 1. marts, 2018. Kl. 18.30

Lørdag, den 21. oktober, kl. 11.00 - 16.00

MAF deltog i Fossilernes dag på Stevns museum ved Højerup sammen med SAF, Stenvennerne og Peter Bennicke. MAF-standen var delt mellem Eriks mange fund fra Ignaberg, klubbens sten-fossil samling og egne fund

Der var en jævn strøm af besøgen på dagen som ville høre om fundene og også nogle, der skulle have bestemt deres på strandfund

Søndag, den 15. oktober, kl. 11.00

Tur til Møns Klint. Medlemmer fra Trilobiten og MAFmødtes på P-pladsen ved Møns Fyr og gik til skredet mellem Ørekulen og Gråryg trappen, for at se om der er flere fossiler i skredet 

Vi havde medbragt en lille økse eller geologhammer og der var stadig nok kridtblokke at flække. Der blev fundet en fin brachiopod og næsten helt vættelyspå stranden. Der var en del fossilrester i kridtet, som først kommer til sin ret, når det er præpareret

Madpakken blev spist i læ af skredet, for der var lidt blæst på toppen af skredet


Geologiens dage. Lørdag-søndag, den 16-17 september

Vi deltog sammen med Geocenter Møns Klint i arrangementet. Den første dag var der "Geoblitz", hvor der på en strækning på stranden blev opsamlet alle de fossiler, der blev fundet. her blev turen dækket af en journalist fra Sjællandske og der kom en fin artikel i avisen.

Den anden dag var der bestemmelse af fossiler og modtagelse af fossiler til Geocenterets udstilling. Her blev der bla.a. modtaget nogle meget fine svampe fossiler. Der var som altid mange udenlandske gæster, så det tyske og engelske blev støvet af. I løbet af dagen blev der tid til at få optalt og godkendt de indsamlede vættelys til konkurrencen


Folkemøde Møn. Fredag og lørdag, den 25-26. august

MAF havde en stand sammen med Tværsam.

Der mange mange interesserede henne og se på klubbens udstillingTorsdag den 17.august, kl.18.00

Geopølseaften på Shelterpladsen Mosehældgård i Udby skov

Da der var udsigt til regn havde bestyrelsen sat telt op. Der blev fyret op i grillen og formanden fortalte om stedets geologi til de 14 fremmødte. Grundet at det tidligt blev mørkt fik vi ikke denne gang prøvet geocatching. Da regnen kom kom alle i tørvejr i teltet og der blev fortalt historier til sent på aftenen 

Søndag, den 23. juni, kl. 11.00

Tur til Stevns Klint, HøjerupStevns Klint er Unesco Verdensarv bla.a. grundet fiskeleret, der viser KT-grænsen mellem Kridt og Tertiær, hvor der var en stor massseuddøen forårsaget af meteornedlag i Mellemamerika og/eller voldsomme vulkanudbrud

På trods af udsigt til regn mødtes nogle medlemmer ved Højerup Kirke, og gik en tur ned af trappen til stranden for at besigtige fiskeleret. Der skulle kravles lidt over stenblokkene, men det lykkedes og vejret holdt til vi næsten var tilbage til kirken

Det viste sig at Stevns Museum alligevel ikke havde desværre deres udstilling, så vi fik set den fine samling kridtfossiler, der er udstillet her. Bla.a. den 200 kg store havsvamp, der er fundet at Peter Bennicke


Lørdag, den 10. juni, kl. 10.00

Tur til Lundby Teglværk. Sydsjællands eneste tilbageværende intakte teglværk

Vi fik en rundvisning på tegværket af ejeren Søren Themsen og vi hørte om ler og tegl og historien om værket.

Efter rundvisningen kørtes til værkets lergrav i Lundby mose, hvor madpakken blev spist i det fine forårsvejr


Fredag, den 12. maj, kl. 10.00

Store Bededags tur med Trilobiten til Lolland

Vi besøgte det mangeårige medlem Arne Lund, der har samlet fossiler næsten hele sit liv. 

Vi mødtes på Lindevang i Rødby hvor Arne og fruen fyldte huset med nysgerrige MAF-er og Trilobiter. En fantastisk samling, hvor der var styr på hvert eneste stykke, som var nummereret, bestemt og katalogiseret. Også en imponerende samling flintredskaber gemte der sig i skabene. Og vi sluttede af med kaffebord og nogen valgte at indtage frrokosten. herefter gik turen til Kragenæs Havn, hvor der gik en sti op til Dodekalitten. Monumentet om Lollerne som hugges i sten og som sættes op i en rundkreds. Imponerende.

Turen til stranden blev aflyst grundet blæsevejr og højvande. Og deltagerne var også mætte af indtryk efter en meget spændende dag


Søndag, den 30. april, kl. 10.00

Tur til sten og fossil udstilling hos Hans-Henrik Meyer

Vi besøgte Hans-Henrik, formand for SAF og fossilformidler på Geocenter Møns Klint og Geomuseum Faxe, der har samlet sten og fossiler i årevis og har nu lavet egen meget spændende udtilling.

Montrer og skabe og skuffer fulde af sten, fossiler og mineraler fra ind og udland. Hans-Henrik fortalte om alle fundene og der var nok at se på til en tur til. Vi kommer igen en anden gang

Torsdag, den 6. april. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kl. 18.30

Vinterens sidste klubaften. Vi hørte mere om kridthavets fossiler, hvor vi er nået til brachiopoder og søpindsvin.

Efter at have set på de medbragte sten og fossiler, blev der serveret kaffe og kage

Klubmøde i Foreningernes Hus, torsdag, den 2. marts 2017, kl. 18.30

Vi fortsatte studiegruppen om kridthavets fossiler, hvor vi så på bløddyrene muslinger og blæksprutter

Torsdag, den 2. februar

Klubmøde. Vi gennemgik koraller, svampe krebsdyr og sporfossiler

Torsdag, den 5. januar

Klubmøde. Vi begyndte foredaget om skrivekridtetes fossiler ved at høre om de geologiske tider, dyrelivets systematik, taxonomi, Puggaards beskrivelser, skrivekridtes bestanddele og former for levesteder

Torsdag den  1. december

Klubmøde med gløgg og æbelskiver

De fremmødte fik fremvist vor stereolup med kamera, hvor vi bla.a. så strandand far Nordjylland

Lørdag, den 3. december

Tur maed Stenvennerne og SAF til Hamborg Sten- og fossilmesse. Mødested Næstved station kl. 7.00 med hjemkomst ca. kl. 22.00

Der var ingen medlemmer tilmeldt turen


Geologiens dage, lørdag-søndag, den 17-18 september

Sammen med Geocenter Møns Klint viste vi en udstilling af geologisk litteratur af Hintze, Puggaard og Fogh, der var nogen af de første til at beskrive Møen og dens Geologi, ligesom der var gamle postkort mv.

Formanden og fossilekspert Hans Henrik Meyer viste frem og besvarede spørgsmål samt bestemte gæsternes medbragte sten og fossiler.

Et meget spændende fossil fra Lars og Ina fra Stege blev taget med til nærmere bestemmelse af professionelle geologer. Det følger vi op på senere


Folkemøde Møn, Lørdag, den 27. august 

MAF deltog sammen med en TVÆRSAM med en stand på Folkemøde Møn, som i år er flyttet til Fanefjordskolen, Fanefjordgade 145, 4792 Askeby.

MAF udstillede sten, fossiler, mineraler, bøger, postkort og meget mere og der var mange gæster henne og besøge standen, både lokale og folk udefra.

En stor tak til Inge-Merete for at hjælpe til på dagen

Se mere om Folkemøde Møn her.


Geopølseaften, torsdag, den 18. august

Medlemmer fra MAF og Trilobiten med gæster mødtes til den traditionelle grillaften kl. 18.00 ved Bogø Fyr

Vi skulle have været en tur på stranden, for at finde det geologisk mest interessante fund, imen da det var højvande måtte dette punkt opgives.

Istedet fik vi den lokal lodsejer Kim Valentin til at fortælle om fyret og skanserne og han suppleredes af Allan Huglstad, der var på hjemmebane

Mens vi fik en rundvisning mellem højlandskvæget , hvor de modige fik lov at klappe den flotte tyr Benjamin, var der sat gang i grillen og pølserne var klar da vi kom tilbage

Vi havde sat telt op, men det holdt tørvejr så der blev ikke brug for det. Og mens snakken gik ved bordene begyndte skumringen med udsigten til Grønsund, og da de fleste var på vej hjemad begyndte vi at pakke sammen efter en flot aften

Og alle var vist en tur op af den stejle trappe til fyrstuen, for at se udsigten og hvor der kunne overnattes

Læs om bogø fyr på www.bricksite.com/bogoefyr. 

Søndag, den 10. juli, kl. 10.00

Tur med Nordvestsjællands Stenklub til Møns Klint

Medlemmer fra MAF og Nordvestsjælland mødtes ved P-pladsen ved Jydelejet. Nogle tog til Møns Fyr for at undgå trapperne, mens resten tog en afstikker for at se de smukke horndragere, nogle af årets sidste orkideer. På vej til stranden stoppede regnen og det blev dejlig vejr på stranden

Der blev fundet de sædvanlige fossiler, men også et par ubestemmelige fund. En flint med et meget smukt bølgemønster og en aftegning i flint, som nok er en enkeltkoral. Madpakken blev spist og der blev udvekslet historier inden turen gik tilbage til bilerne

Efter turen kørtes til Foreningernes Hus, hvor der blev serveret kaffe og kage og vi viste vore lokaler frem. Vores stensamling, som nu er mere tilgængelig, fik megen interesse. Alt ialt en rigtig fin tur og MAF blev inviteret en tur til Nordvestsjælland til næste år

Søndag den 29 maj, kl. 10.00

Tur til Stevns med Trilobiten. Vi mødtes med Peter Bennicke i den gamle skole i Tommestrup ved Store Heddinge, hvor vi så hans nye samling fossiler fra Stevns kridt og kalk

Herefter gik turen til stranden ved Sigersted kridtbrud, hvor Peter var guide. Det blev til mage spændende fund i kridtet og kalken

Tur til  Liselund og pomlerende, lørdag, den 7.maj. næsten 40 deltagere mødte op til en fin tur i godt forårsvejr. Historier om Liselund Park, de store skred fortaltes inden turen gik til det smukt beliggende fyr. Videre gennem skoven til Pomlerende, hvor frokosten blev indtaget. Inden turen til stranden fortaltes om den gamle telegrafstation. Mange tog med på stranden, som viste sig at være udfordrende, grundet mudderskred og væltede træer, men belønningen var naturen i sin vilde skønhed og for nogens vedkommende kulstykker, raslesten og kildekalk


Tur til Nr. Vedby Grusgrav, søndag den 17. april med trilobiten. Deltagerne fandt nogle fine eksemplarer af forsteninger og silkespat til smykkefremstilling. Kafffepausen holdtes i en ende hvor der var læ og vi hørte om omådets geologi og om historien om den trigonometriske granitblok, postementet, på bavnehøjen, som er et målepunkt fra 1800-tallet, brugt til udformning af landkort ved inddeling af danmark i trekanter

Generalforsamlingen, lørdag den 2. april i Foreningernes Hus

Niels Natorp fra Geocenter Møns Klint indldte med at fortælle om den nye Vættelysudstilling

Efter generalforsamlingen var der spisning og der blev vist billeder fra årets arrangementer og fra Mors-Fur turen

Torsdag, den 4. februar 2016. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat

Torsdag, den 3. marts 2016. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat

Klubmøde, Torsdag den 7. januar 2016. Vi afklarer nogle af de spørgsmål, der dukkede op sidste gang og gennemgår de 10 vigtigste mineraler, som de magmatiske bjergarter består af: Kvarts, Feldspat, Muskovit (lys glimmer), Kalkspat, Pyrit, Pyroxen, Ambifol, Magnetit, Biotit (mørk glimmer) og Granat

Klubmøde, Torsdag den 3. december , kl. 16.00-18.00 i Foreningernes Hus 

Vi afholdt første klubmøde i studiegruppen. Strandsten, deres dannelse, opbygning og kendetegn

Vi gennemgik de grundliggende processer, som ligger forud for bjergarternes dannelse. Pladetektonik, vulkaner,  tryk, varme og kemiske reaktioner og efterfølgende erosion og sedimentation

Lørdag, den 7. november

Bestyrelsen og medlemmer af MAF og Tværsam deltog i indvielsen af klubbens lokaler hos Tværsam i Foereningernes hus. Det aftaltes at studiemøderne skal omhandle strandsten med udgangspunkt i gode stenbøger. Værkstedet fremvistes, Vi manglerdog stadig lidt opstilling af stenværktøjet.


Søndag den 1.november

Offentlig tur til Hvide Klint med Elise Hvelplund. Turen samlede 30 deltagere som hørte om sten og skrivekridt. Efter bedste evne svarede vi på mange gode spørgsmål


Lørdag, den 17. oktober

Tur til Møns Klint. Trods en lidt våd dag var det en fin tur med fine fund

Lørdag søndag, den 10-11. oktober

Trilobiten udstiller på Næstved Stenmesse. Over 1200 besøgende gæstede udstillingen arrangeret af SAF

Fredag-lørdag, den 25-26. september

Tur til Fur og Mors. Fantastisk interessant tur i moler-landet. Tak til Henrik Madsen på Molermuseet for en fin introduktion til museet. Og en fin særudstilling om de nordjyske kridt fossiler

Søndag, den 23. august

Trilobitens tur til Albuen blev aflyst

Torsdag den 20. august

Geopølseaften i Slotshaven var knap så velbesøgt som sidste år og der var lidt vind på grillpladsen. Der blev kåret en vinder af de mange interessante fund. Lise Ott vandt med et meget fint søpindsvin

Søndag, den 9. august 2015

Tur på diget og infocenteret ved Femern Bælt byggeriet ved Rødbyhavn med guide

En rigtig interessant tur, som gav indblik i det store anlægsarbejde. Frokost på diget med udkik til verdens største sejlskib, det 4 mastede russiske skoleskib SEDOW på vej til Bremerhaven

Lørdag, den 13. juni

Turen til Hesnæs Strand blev forlagt til Pomle Nakke, med geologisk interessante skrænter og stenstrand

Lørdag, den 11. April 2015

Turen til Geomuseum Faxe blev en stor succes. Vi fik en fantastisk guidet tur gennem museet med Vagn Åge. Efter frokosten gik turen i kalkbruddet, hvor der blev fundet fine ting

Lørdag, den 28. marts 2015.

Trilobiten afholdt foredrag om Steen og Tina`s ture til Kinnekulla i Sverige

Lørdag den 21. marts 2015

Generalforsamling på Bryghuset Møn

 

  


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strict Standards: Only variables should be assigned by reference in /customers/8/7/7/geomaf.dk/httpd.www/templates/geomaf1/functions.php on line 614

Velkommen til MAF - Møns Amatørgeologiske forening.

Friluftsliv med indhold


MAF er den lokale stenklub på Møn i Vordingborg kommune.

Vi arrangerer ture til strande, geologisk interessante steder og museer, holder studiekredse og har adgang til værksted

Klubben og medlemmerne har en større samling geologisk litteratur, som kan lånes efter aftale.

Vil du høre om klubbens arrangementer, før du melder dig ind, så send din mail adresse og du kommer på maillisten med nyheder og arrangementer. 

INDMELDING her


Geologiske arrangementer og ture i 2018. 


Næste arrangement:

Klubaftenener starter torsdag, den 1. november, kl. 18.30 i Foreningernes hus. Rødkildevej 9, Lendemarke, 4780 Stege. Indgang under halvtaget.

Vi ser på medbragte fossiler og få præsenteret forslag til sæsonens foredrag. Der serveres kaffe og kage. Medbring gerne gæster. Alle er velkomne.

Herefter er klubaftenerne den 1. torsdag i måneden.

En efterårstur er under planlægning. Nærmere oplysninger kommer her og på mail. 

Afholdte arrangementer: 

Tirsdag, den 16. oktober.Kl. 11.00.  Reception på Det Sorte Museum i Gedser ved udgivelsen af Palle Graavesens nye bog: Fossiler i Vesteuropa fra Gyldendal. Bogen er et digert værk på mere end 600 sider og 100 illustrationer. Butiksprisen bliver kr. 600, men der er rabat ved køb denne dag.

Sted: Skolegade 2B, 4874 Gedser

TRILOBITEN inviterer på strandtur  kl. 12.00, hvor der køres til Skelby strand. Mødested: for enden af Skelby Møllevej. Husk mad og drikke og påklædning efter vejret. Mulighed for samkørsel. Kontakt formanden. SMS 2467 1920.

 

Lørdag, den 20. oktober, Kl. 10-16. Geomuseum Faxe afholder Fossilernes dag. MAF og andre stenklubber har en stand, hvor vi viser udvalgte fund frem.

Har du noget du gerne vil have med på udstillingen eller være med på standen, så kontakt formanden. Mulighed for samkørsel. 


Lørdag-søndag, den 15-16. september.

Geologiens dage. MAF deltager sammen med Geocenter Møns Klint.

Geologiens dage markeres af Geocenter Møns Klint og  MAF  med guidede ture til stranden på Møns klint.

Geologiens dage er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor der er tilbud om ture, rundvisninger og udstillinger i hele landet med oplevelser for alle i geologiens verden.

Lørdag, den 15. september kl. 11.00 til 14.00 er der en guidet tur langs Møns klint fra Geocenteret til Jydelejet

Med udgangspunkt i Geocenterets bog "Møns Klint" af Nils Natorp og Rudy Hemmingsen følger vi klintepartierne fra Maglevandspynten ved Geocenteret til Store og Lille Taler ved Jydelejet. Undervejs hører vi om naturen, sten, fossiler og om klintens og dens dannelse. Vi finder vættelys og andre fossiler på stranden og du kan få bestemt dine fund.

Turen tilbage kan ske ad stranden eller gennem bakkerne i klinteskoven. Turens længde er ca. 7 km og vi skal op og ned af trapperne. På denne tur er MAF guide.

Søndag, den 16. september k. 14.00-15.00 er der en guidet fossiltur til stranden, hvor der findes og bestemmes fossiler. Undervejs fortælles om klinten og vandrefalken. Her er Geocenteret guide.

Mødested: Receptionen på Geocenter Møns klint. Stengårdsvej 8, 4791 Borre.

Turene er gratis. Tilmelding ikke nødvendig.


Lørdag, den 15. september, kl. 10.00.

Trilobiten har tur til kysten på Vestmøn.

Mødested er P-pladsen i svinget ved Hårbøllevej 85, ca. 200 m fra campingpladsen.

Turen går ad stranden mod stenminerne og det gamle fort.

Om eftermiddagen fortsættes til en anden strand på Møn.

Tilmelding til formanden på 2467 1920Torsdag, den 16. august. Kl. 18.00. Geopølseaften i Hjelm Kobbel

Sidste nyt: Geopølseaftenen gennemføres alligevel, men i Hjelm Kobbel.

Takket være Lis Simonsens gæstfrihed gennemføres geopølseaftenen alligevel på torsdag.

Mødested: Hjelm Kobbel 10, 4780 Stege

Medbring egne drikkevarer og påklædning efter dagens vejr.

Gæster er velkomne. Vi kan dog opkræve en mindre betaling for spisende gæster.

Der er mulighed for en strandtur, mens grillen startes op. 

Medbring gerne dine sten og fossiler tilbeundring og bestemmelse.

Vel mødt. Hilsen Bestyrelsen


Torsdag den 16. August. Geopølseaften. UDSÆTTES.

Efter rådslagning med skovfoged H.C. Gravesen har vi besluttet at udsætte Geopølseaftenen, da det ifølge ham ikke er sandsynligt at afbrændingsforbudet, herunder grilning, bliver ophævet, selv om der skulle komme regn. Vi forsøger at finde et nyt tidspunkt, hvor vi prøver at lave en strandtur. Nærmere oplysninger fremsendes på mail og kan ses her på siden. Hilsen bestyrelsen.


Geopølseaften. Kl. 18.00 på Shelterpladsen Mosehældgård, Udby skov.

Vi skal høre lidt geologi og prøve geocatching.

Medbring egne drikkevarer. MAF serverer grillede pølser til de sultne MAF-ere og slutter af med kaffe og kage.

Tag gerne dine nye eller gamle fund med til bestemmelse.

Tilmelding til formanden på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil 2467 1920. Gerne SMS.TRILOBITEN har tur til Det sorte museum i Gedser og  stranden ved Gedser Sydspids

Søndag, den 26. august kl. 11.00

Udstillingen "Nordvesteuropas fossiler" er lavet i forbindelse med Palle Gravesens nye bog, der udskommer til efteråret.

Tilmelding og evt kørsel. Kontakt formanden.

Husk madpakke og drikkelse.


Lørdag-søndag, den 8-9. september.

Stenmesse i Rødovrehallen, Rødovre Parkvej 425, 2610 Rødovre

Samkørsel kan arrangeres


Lørdag den. 21. juli Kl.10.00. Tur til Holtug Kridtbrud. FLYTTET.

NB. Ny dato: Søndag, den 22. juli

Vi mødes ved bruddet for enden af Holtug Linjevej. Holtug Linjevej 68, 4660 Store Heddinge

Der har været udvundet kridt og kalk på stedet frem til 1972. Bunden er skrivekridt, der afsluttes med 20-30 cm hærdningslag, der efterfølges af det tynde lag fiskeler. Herefter kommer hærdet Ceritiumkalk og Danien bryozokalk.

Der kan findes rester af snegle, muslinger, ammonitter, irregulære søpindsvin og det regulære søpindsvin Tylocidaris baltica, med de kølleformede pigge. Der er for et par år siden fundet en havkrokodille tand (Danekræ 778)

Medbring madpakke og drikkelse. Mulighed for samkørsel.

Søndag den 10. juni. Reception for Trilobitens 30 års jubilæum kl.10.00.

Borgerstuen Stubbekøbing Rådhus, Torvet 1, 4850 Stubbekøbing.

Kl.13.00 er der fælles spisning på den lokale Dolche Vita (for egen regning).

Mulighed for fælleskørsel. Kontakt formanden på 2467 1920 (gerneSMS) eller mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. .

Er der stemning for det er der evt en strandtur efterfølgende.

Tilmelding til spisning til formanden inden torsdag, den 7. juni

Lørdag, den 12. maj, kl. 13.00. Stubbekøbing rådhus. Torvet 1,4850 Stubbekøbing

Trilobiten inviterer til foredrag: Danske ildkugler- om sten der aldrig fløj

Ole Henningsen vil med powerpoint show fortælle om uforklarlige himmelfænomener og fortæller om hans undersøgelse af beretningerne og de tilhørende sten, hvoraf han tager nogle med. Der vil også være nogle ægte meteoritter fra hans samling

 

Tilmelding til formanden senest torsdag, den 10. maj på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil: 2467 1920. Gerne SMS.

Mulighed for fælleskørsel


Søndag, den 13. maj. BEMÆRK ÆNDRET DATO.

MAF tur til Davinde grusgrav og Fyns stenklubs flotte Stenmuseum. Og Nautilen, spiralen med sten der viser den geologiske udvikling.

Mødeadresse: Phønixpladsen, Udlodsgyden 52, 5220 Odense SØ.

Der er guidet rundvisning og adgang til grusgravene.

Vi kører selv, med tilskud fra MAF. Tilmelding til formanden senest torsdag, den 10. maj på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. eller mobil: 2467 1920. Gerne SMS.

Afgang fra Stege kl.10.00 med forventet ankomst ved middagstid. Husk madpakke og drikkelse

 
Fredag, den 27. april. Store Bededag. Kl. 10.00

Trilobiten inviterer på strandtur til stranden øst for Klintholm Havn.

Mødested: For enden af Båndhøjvej

Klinterne ved Kraneled og Kobbelgården er Nationalt Geologisk Interesseområde, da de viser de sidste 140.00 års geologiske udvikling Sydøstdanmark


Torsdag, den 5. april, kl.18.30

Klubaften i Foreningernes Hus

Vi ser på fund og går videre med foredraget om kridthavets fossiler. Vi skal høre lidt om flint. 

Der serveres kaffe og kage.

Alle er velkome, også gæster
AFLYST grundet vejret: Torsdag, den 1. marts, 2018. Kl. 18.30

Klubaften i Foreningernes Hus.

Vi ser på fund og går videre med foredraget om kridthavets fossiler. Vi skal høre lidt om flint.

Der serveres kaffe og kage.

Alle er velkome, også gæster


Aflyst grundet vejret: Trilobitens foredrag på lørdag

HUSK: GENERALFORSAMLING: Lørdag, den 17. marts 2018, kl. 13.00 i Foreningernes HusTorsdag, den 1. februar 2018, kl.18.30

Klubaften i Foreningernes Hus

Vi ser på fund og går videre med foredraget om kridthavets fossiler. Skildpadder og krokodiller

der serveres kaffe og kage. Alle er velkomne også gæster


Torsdag, den 5. Januar 

Klubmøde. Vi siger godt nytår. Ser på medbragte sten og fossiler. Og vi hører om søliljer i foredragsrækken om Kridthavets fossiler.

Torsdag, den 2. november, kl. 18.30

Klubmøde i Foreningernes Hus, Rødkildevej 9 Lendemarke, 4780 Stege

Vi mødes og ser på fund. Vi hører om " Kridthavets fossiler". hvor vi er nået til Søstjerner

Vi serveres gløg og æbleskiver. Alle  velkomne


 


NYT NYT: Vi har fået midler fra Fanefjord Sparekasse Fonden til indkøb af stereolup med digitalkamera

Udstyret er nu bestilt og ankommet og vi er ved at lære at bruge det.  Du kan blive instrueret i brugen af det på klubaftener eller efter aftale


NYT: Vi har udvidet samarbejdet med Geocenter Møns Klint om arrangementer og om årskort.


Om klubben:

Vi holder til i Foreningernes Hus i Lendemarke, hvor vi afholder klubaftener, stuediekredse og værkstedsarbejde

Stensamlingerne kan findes i kælderlokalet

Vi samarbejder med Trilobiten, Falsters Stenklub. www.trilobiten.dk og Tværsam. www.tvaersam.dk. Samt andre stenklubber. 


Om hjemmesiden 

Siden har flere funktioner, først og fremmest kan man se vores aktiviteter og nyheder, men det er også muligt at læse fagartikler om Møns geologi, samt se billeder af fossiler og klinteprofiler. Vi håber at vi igennem vores forskelligartede aktiviteter kan tiltrække både øvede og nye amatørgeologer til foreningen. Husk at en amatør (af lat. amare, elske) betegner et menneske med lidenskabelig eller kærlighedsfuld tilgang til et område i livet, her geologien. God fornøjelse på siden!

.