SE FANEN for 2016

Ny aktivitetsplan for MAF 2013

Generalforsamling, lørdag, den 23. Marts 2013. AFLYST

kl.14.00 i skolestuerne på Geocenter Møns Klint

Eliza Jarl Estrup, som er ved at opbygge dinosaur udstillingen på Geocenteret, fortæller om ekspeditionen til Grønland

Dagsorden ifølge vedvedtægterne

.

Ny generalforsamling lørdag, den 6. April, kl.14.00

Nye medlemmer er velkomne

.

.

Besøg hos SAF i klublokalerne på Grønnegade kaserne i Næstved

Mandag, den 8. April 2013, kl. 19.00

Hans-Henrik Meier viser klublokalerne frem

Derefter fortæller medforfatteren til bogen Skrivekridtets fossiler, Steen Lennart Jacobsen, om kridthavets fossiler

Tilmelding til bestyrelsen senest torsdag, den 4 april

.

.

Tur til Hesnæs med Geografforbundet og Tina Norengren

Lørdag, den 13. april, kl.10.00 på P-pladsen ved Hesnæs Havn

Peter Bennicke guider os en tur på stranden, hvor han har fundet Danekræ

Derefter fortsætter turen til Moseby, hvor Peter og Laila viser deres Museum frem

.

.

Forårstur til Stevns, lørdag, den 25. maj

Vi mødes kl.11.00 ved Stevns museum, Højerup Bygade 38, 4660 St. Heddinge

Peter Bennicke er guide og fortæller om museets geologiske samling som også omfatter en samling af Peters egne fund

Efter frokost fortsætter til Stevns kridtbrud, hvor Peter viser rundt i området og fortæller hvor der netop nu er bedst chance for gode fund

Medbring værktøj, som sav, hammer og økse og måske er du den næste finder af et danekræ

Se mere om Peters fund på siden med links: kunst og natur, moseby

Se mere om Stevns på siden med links: Fakse geologiske museum

Om turen:

Peter Bennicke viste sine fund, der er udstillet på museet, som også har mange andre spændende ting at vise. Trods udsigt til regn viste vejret sig fra sin bedste side og frokosten kunne nydes i det fri

Efter frokost med den flotte udsigt til Højerup gl. kirke og klinten kørtes til Stevns kridtbrud

under Peters kyndige vejledning blev der under eftermiddagssolen hugget, banket og savet til sækkene var fulde. Nok ikke danekræ denne dag, men mange fine fund

Tak til Peter for en meget fin tur

.

.

Tur til Hårbølle Pynt og Grønsund

Søndag, den 2. juni, kl.10.00 på P-pladsen ved feriekolonien Hårbøllevej 85

Naturvejleder Elise Hvelplund og MAF fortæller om flintudvindingen i Hårbølle og Grønsund

vi ser det nu nedlagte stenværk og det lidet kendte fæstningsanlæg i nærheden

Vi går langs stranden til Hårbølle havn og hører lidt om havnens historie

Om turen:

Vi så den gamle skanse og vort medlem Allan Huglstad beretede om stedets spændende historie.

Vi hørte om flintudvindingen ved Daneflints nedlagte fabriksanlæg lige fra århundredeskiftets, hvor der blev samlet kugleflint ved håndkraft til den sidste indvinding i Grønsund. Og om anvendelsen af kugleflinten i kuglemøller til cementfabrikation og om anvendelsen af knust flint til sandpapir

Vi hørte Elise fortælle om nattergalen og gransangeren i det særegne landskab og om orkideen hvis sidste blomstrer kunne ses endnu

Læs om indvinding af flint her


-

.

.

Aktiviteter i efteråret

Nærmere oplysninger, se under Efterårsprogram

Stenmesse på Geocenteret, den 15-16.juni. Læs mere her

Samlermuseet Thorsvang åbner i løbet af juli, hvis alt går vel

Geopølseaften, torsdag, den 15. August, kl. 18.00 på Hyldevang naturcenter på Nyord. Tilmelding.

Tur til stranden på Farø, lørdag, den 31. August, kl. 10.00. Vi mødes på grusparkeringen, kør under broen

 Tur til Stevns, lørdag, den 28. September, kl. 11.00. Vi mødes ved Holtug kridtbrud

Tur til Møgnakken på Ulvshale, lørdag, den 12.oktober, kl.10.00

Tur til Kulsbjerg, lørdag, den 16. november, kl. 10.00 med naturvejleder Elise Hvelplund.