Efterårsprogram MAF 2013

Geopølseaften. Torsdag, den 15. August 2013, kl. 18.00. 

Igen i år på Hyldevang naturcenter på Nyord. Vi fortsætter turen gennem Nyord by, hvor William Houmann fortæller videre om Nyords historie

Tilmelding til Tony senest tirsdag, den 13. August på Tlf.5581 0058 elller på mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.


Flot tilslutning til den årlige geopølseaften på Hyldevang naturcenter på Nyord, torsdag, den 15. August 2013, kl. 18.00. Medlemmer og gæster gik først tur gennem Nyord by, hvor William Houmann fortalte mere om Nyords historie. Efter at have set Danmarks mindste museum, Møllestangshuset, med historien om lodserne, gik turen tilbage til bålhytten, hvor Tony havde fuld gang i grillen.                  

.

.

Tur til Farø, lørdag, den 31. August, kl. 10.00

Vi mødes på grusparkeringen på vestsiden af broen. Kør ind på den store P-plads og drej til højre ud under broen til du ikke kan komme længere

.

En død muldvarp var det største fund på turen til Farø.

Desværre havde et nyt lag tang dækket de fritlagte sten på stranden, men deltagerne kom med fælles hjælp det meste af Farø rundt. Kaffepausen holdtes på nordsiden hvor der var læ og fin udsigt til lavbroen og Storstrømmen

.

Tur til Stevns, lørdag, den 28. September kl.11.00

Vi mødes ved P-pladsen ved Holtug Kridtbrud for enden af Holtug Linievej (70), 4660 Store Heddinge

Kridtbruddet blev nedlagt i 1972

Der findes ligesom i selve Stevns Klint lag fra både Skrivekridt og Bryozokalk. Mellem lagene findes det tynde lag af fiskeler, som afgrænser de geologiske tidsperioder Kridt og Terttiær

Der kan findes mange forskellige slags fossiler

Der er adgang ad sti til stranden. Medbring egnet fodtøj, drikkevarer, mv til eget forbrug

.

Flot efterårstur i Holtug kridtbrud

Deltagerne så eller genså denne naturperle som det nedlagte kridtbrud er.

I det flotte solskin viste klinten og bruddet sig fra sin bedste side. Kridt-Tertiærgrænsen ses tydeligt især på sydkanten af bruddet, hvor det brunlige Fiskeler ses mellem den hårde Bryozokalk og det blødere kridt. Kridtlaget lige under fiskeleret er fyldt med fossiler, hovedsaligt søpindsvin, som dog er skrøbelige og skal udtages varsomt. Så er forsteningerne på stranden mere robuste omend noget slidte. Alle fik fyldt noget i poserne og nød denne fine dag.

.

Tur til Mågenakken, lørdag den 12. Oktober, kl. 10.00

Vi mødes for enden af Sandvejen (42), Ulvshale, 4780 Stege

Vi går ad Mågenakken forbi den gamle feriekoloni og Bøjsen Møllers gamle sommerhusudstykning og ud  på strandarealet, hvor der blev gravet kugleflint til Ulvshale Stenværk.

Ulvshale er en geologisk ny krumodde, som afgrænses af en dyb strømrende til Sækkesandet, en stor sandbanke med tilholdssted for sæler og strandfugle, som er tør ved lavvande.

Området hvor der blev gravet sten kaldtes lokalt for Sibirien, grundet den sparsomme bevoksning efter gravningen.  Medbring egnet fodtøj, drikkevarer, mv til eget forbrug


Flot efterårstur til Ulvshale

Deltagerne trodsede blæsevejret og fik historien om feriekolonien, som idag er overtaget af Hans Carøe, hvis familie i årtier har haft et af de gamle sommerhuse på Sandvejen. Og historien om globetrotteren Axel Bojsen Møller, der byggede sommerhusene på Mågenakken.

Turen gik ad stranden med det rige fugleliv ind til området, hvor der blev gravet flint til stenværket. Det næringsfattige sand havde kun givet mulighed for at mosser og lave græsarter kunne gro. Det ses tydeligt hvor graveområdet stoppede, idet den dannede grøft gav mulighed for at buske og træer har kunnet etablere sig.

Kaffepausen blev holdt i læ af lave buske, inden turen gik hjem langs med græsgangene, Udbyernes græsgange. 

Turen viste hvordan en geologisk ny krumodde har udviklet sig, og er blevet udnyttet og nu er et fantastik naturområde


Kulsbjerg, lørdag, den 16. november.

Offentlig tur med naturvejleder Elise Hvelplund. Vi besøger kulsbjergene, som er

Vi skulle mødes på P-pladsen ved Stensved kaserne, men da der samme dag var hjemmeværnsøvelse, måtte der parkeres på Kulsbjergvej.

På trods af blæst og støvregn samlede turen 40 deltagere, som undervejs hørte naturvejleder Elise Hvelplund fortælle om områdets historie, dyre - og planteliv. Turen gik op til Store Kulsbjerg, hvor vi fortalte om områdets skabelse under den sidste istd. Efter kaffe og spisepausen fortsattes rundt om bjergene tilbage til start. Alle var glade for turen og glædede sig til at komme tilbage til foråret.

En flot afslutning på årets aktiviteter