Velkommen til 2016 ( og 2017) arrangementer:

Nye medlemmer velkomne

Efterårets arrangementer:

Torsdag, den 1. december, kl.18.30

Klubmøde i Foreningernes Hus

Vi fremviser klubbens nye stereolup. Tag gerne noget småt med, som du kunne tænke dig at få forstørret og evt. have et billede af. Du kan få billedet med hjem, hvis du tager et usb-stik med, eller du kan få det sendt til din mail.

Vi serverer æbleskiver, gløgg , kage og kaffe eller the.

Medbring gerne nogle gode fund til beundring og bestemmelse.

vi fortæller om emnet til studiegruppen de næste klubaftener, som er kridthavets fossiler. Og vi påbegynder bestemmelse og systematisering af klubbens stensamling.

Kom og mød dine stenvenner og få en hyggelig aften


Lørdag, den 3. december

Tur til Hamborg sten og fossilmesse med Københavns stenklub og SAF.

Mødested Næstved Banegård kl. 7.00 med afgang 7.15. Retur fra Hamborg 17.30 og ankomst Næstved ca. kl. 22.00

Pris incl. entre på messen kun kr. 450,-

Tilmelding senest 18. november til formanden på 2467 1920. eller til Hans Henrik, SAF på 2230 6910

Se mere om messen her: (kommer)

2017


Torsdag, den 5. januar 2017, kl.18.30

Klubmøde i Foreningernes Hus

Vi sætter vand over til kaffe og the og påbegynder studiegruppen om kridthavets fossiler.

Derefter tager vi nogle kasser fra sten og fossilsamlingen op og påbegynder registrering og bestemmelseTorsdag, den 2. februar, 2017, kl. 18.30

Klubmøde i Foreningernes Hus

Vi fortsætter studiegruppen om kridthavets fossiler og fortsætter med registrering og bestemmelse af sten og fossilsamlingenTorsdag, den 2. marts 2017, kl. 18.30

Klubmøde i Foreningernes Hus

Vi fortsætter studiegruppen om kridthavets fossiler og fortsætter med registrering og bestemmelse af sten og fossilsamlingenTur til Skåne eller andet sted i Sydsverige i 2017

Vi prøver igen at lave en tur der går lidt længere væk og foreslår en tur til Sverige

Kunne du tænke dig at komme med, så kontakt formanden. Du får mulighed for at være med at planlægge og præge turen

Vi kører i egne biler og forsøger at finde billig overnatning

Tidspunkt er endnu ikke fastlagt


Stereolup

Der bliver en introduktions aften, hvor vi instruerer I brugen af vor nye  stereolup med digitalkamera

Det bliver på klubaftenen den 1. december og herefter efter behov. Kontakt formandenAfholdte arrangementer: 


Lørdag, den 12. november, kl,10.00

Tur til Ålebæk strand og Brunhoved

Efter en periode med vinter blev det det flotteste vejr og deltagerne begav sig til stranden og gik østpå forbi Brunhoved kystskrænterne. Brunhoved er udpeget som geologisk interesseområde, bla. a. grundet tilstedeværelse af opskubeboede kridtflager i skrænterne. Disse kunne dog ikke ses mere og må være skyllet i havet. Stranden har en varieret bestand af ledeblokke og skulle være et godt fossilsted, men fossiler viste sig dog ikke meget af på turen. En dejlig efterårstur på stranden i godt selskab blev det dog til


Fredag, den 21. oktober, kl. 11.00

Tur til stranden på Nordøst Falster med Trilobiten

Trilobiten inviterede på en stentur i skolernes efterårsferie på stranden ved Hersleblund gl. Skovridergård i Corselitze mellemskov. Alle der synes om sten kan deltage, så tag børn, hunde og bedsteforældre med.

På trods af at der var lovet regn, var det klaret op da vi nåede mødestedet og det var flot vejr på stranden. Det viste sig at være en rigtig god fossil og stenstrand og der var hurtigt gode fund, mange fine små søpindsvin og spændende strandsten. Der var præmie til bedste fund og det blev fundet af en kalksvamp med facon som søpindsvin, som vandt. Præmien var en god stenbog fra Geografforlaget.

En rigtig fin tur til stranden med Trilobiten. Ikke sidste gang vi skal den vej 


Geologiens dage, lørdag-søndag, den 17-18 september

Sammen med Geocenter Møns Klint laver vi en udstilling af geologisk litteratur og gamle postkort mv.

Kom og mød Hintze, Puggaard og Fogh, der var nogen af de første til at beskrive Møen og dens Geologi

Udstillingen er i forhallen til museet og er således til gængelig uden entré

  

Folkemøde Møn, Lørdag, den 27. august 

MAF deltager med en stand på Folkemøde Møn, som i år er flyttet til Fanefjordskolen, Fanefjordgade 145, 4792 Askeby

Kom og besøg os og deltag i folkefesten. Vi laver en gættekonkurrence, hvor du kan støtte MAF og vinde præmier

Se mere om Folkemøde Møn her.Geopølseaften, torsdag, den 18. august

Vi mødes kl. 18.00 ved Bogø Fyr, hvor der grilles til sultne MAF-ere og Trilobiter

Der er P-plads ved fyret, for enden af Vesternæsvej 4793 Bogø By

Kør ud af Vesternæsvej og hold til venstre og følg vejen gennem landbrugsejendommen og ned mod vandet

Først skal vi en tur på stranden, hvor vi finder det geologisk mest interessante fund, inden vi går igang med grillen

Der er mulighed for at komme op i fyret, hvor der kan fyres op i brændeovnen. Det er dog en stejl trappe derop.

Gæster velkomne, dog tages kr. 40,- for deltagelse i spisning

Læs om bogø fyr på www.bricksite.com/bogoefyr. Der er mulighed for overnatning

Tilmelding til formanden senest mandag, den 15. august til formandenTur til Møns Klint, søndag, den 10. juli kl. 10.00 

Nordvestsjællands Stenklub har tur til Møn og vi mødes med dem til en fælles tur

Mødestedet er P-pladsen ved Jydelejet, Langebjergvej 1, 4791 Borre

Turen går gennem Jydelejet og ned på stranden hvor vi finder fossiler (og vættelys til Geocenter-konkurrencen)

Efter turen gøres evt. holdt ved Elmelunde kirke eller vi afslutter med kaffe i Foreningernes Hus, Dette er under planlægning


Tur til Stevns, søndag, den 29. maj med Trilobiten

Vi mødes kl. 10,00 hos Peter Bennicke på Gammel Klintevej 1, Tommerup, 4660 St. Heddinge

Her ser vi Peters nye store samling af fossiler fra Stevns og derefter køres til stranden, hvor peter guider en tur langs stranden

Tilmelding til formanden, senest fredag, den 27. maj


Lørdag, den 7. maj, kl. 11.00

Offentlig tur til Liselund og Pomle Rende med naturvejleder EliseHvelplund Brink

Vi mødes på Parkeringspladsen ved Liselund Park, Langebjergvej 4, 4791 Borre

Vi hører om parkens historie og om det store skred i 1905, hvor en stor del , 6,5 ha, af haven skred i havet og hvor bla.a. kapellet forsvandt. Ved det senere skred i 1920 forsvandt yderligere 2 ha. Oprindeligt gik vejen til stranden over en spinkel træbro over en dengang større kløft

Herefter går vi gennem skoven først forbi fyret, som vi hører om, og videre til lejrpladsen Pomle Rende, hvor vi indtager den medbragte madpakke. Her hører vi om den gamle telegrafstation, hvor bygningen stadig står tilbage på skrænten.
Undervejs fortæller Elise om det vi ser i naturen netop nu
Her stopper første del af turen og det er frivilligt om man vil tage vejen tilbage ad skovvejene eller tage med MAF ned af trapperne og ad stenstranden tilbage til Liselund. Denne strækning kan være besværlig og kan blive aflyst ved højvande


Torsdag, den 7. januar 2016, kl. 16.00 - 18.00

Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat. Strandsten. Vi ser på dybbjergarter, herunder granitter

Du kan stadig nå at være med, selvom du ikke var med den første gang


Torsdag, den 4. februar 2016, kl. 16.00 - 18.00                        

Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat

 

Torsdag, den 3. marts 2016, kl. 16.00 - 18.00                            

Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat