Lørdag, den 21. marts 2014, Kl. 12.30

GENERALFORSAMLING på Bryghuset Møn

Klubben byder på smørrebrød. Drikkevarer for egen regning

NYE MEDLEMMER VELKOMNE

Se gammelt billede af Puggårdsstenen i Hjelm Bugt og få et originalt turistkort over Møns klint fra 1934

Lørdag, den 18. april 2015, Kl. 11.00

Geomuseum Faxe og Faxe kalkbrud

NB: GRATIS ENTRE FOR MEDLEMMER

Museets guide byder velkommen og viser os den nye udstilling "Da livet gik på land". Herefter fortælles om amatørgeologen Alice Rasmussen og vi ser udstillingen med hendes bedste fund. Efter besøget i museet tager vi afsked med guiden, som først viser os vej til de bedste fund i kalkbrudet netop nu.

Alt efter vejret holdes frokost i madpakkehuset eller nede i brudet, det aftales på dagen

Husk egnet fodtøj, værktøj og ikke mindst mad og drikke. Og solbriller hvis solen skinner

Glæd Jer til en fantastisk dag i "Kalklandet"

Søndag d. 26. april kl. 10.00

TRILOBITEN. Tur til strand syd for Fakse Ladeplads.

Mødested: Fakse Ladeplads Kirke. Tur leder: Karl-Jørgen Ovesen.


Vi skal besøge stranden syd for Fakse Ladeplads, hvor der er gode muligheder for at finde

både fossiler og spændende strandsten.

Husk mad og drikke, værktøj og varmt tøj.

 

En hverdag i maj 2015 

TRILOBITEN. Tur til Stevns Kridtbrud.

Mødested: På p-plads ved bygningerne. En hverdag i maj.

Der arbejdes på at få en tilladelse til at gå i bruddet og samle fossiler.Lørdag, den 13. juni 2015, Kl. 11.00

Tur til Hesnæs Strand

Vi mødes på P-pladsen ved havnen i Hesnæs og går tur på stranden med de mange stenarter og fossiler.

Det er her amatørgeologen Peter Bennicke har gjort nogle af sine bedste fund

Husk egnet fodtøj, værktøj og ikke mindst mad og drikke

En søndag i juli 2015 

TRILOBITEN. Tur på diget ved Femern Bælt byggeriet.

En søndag i skolernes sommerferie.

Nærmere besked—når Femern Bælt A/S ’s hjemmeside er opdateret med ture.


 

Torsdag, den 20. august 2015, Kl. 18.00

Geopølseaften på Shelterpladsen i Slotshaven ved Fanefjord Skov

Vi mødes med vennerne fra Stenklubben Trilobiten

Først skal vi en tur på stranden for at finde sten og fossiler, som deltager i konkurrencen on bedste fund

Så er pølserne klar på grillen og vi hygger i sommeraftenen

Husk drikkevarer og evt. varmt tøj

GÆSTER VELKOMNE. Grillpølser koster dog kr. 40.- for ikke medlemmer af MAF og Trilobiten

Vel mødt

Efterårets ture kommer snart.

Vi skal en tur med Naturvejleder Elise Hvelplund til Hvide klint

Og måske en tur på Møens klint

Og vi skal i gang med at bruge vore nye lokaler i Foreningernes Hus

Nærmere følger