Siden opdateret:september 2018


Lørdag den 15 september . Geologiens dage.

MAF afholdt lørdag en velbesøgt 3 timers tur på Møns klint, hvor der hørtes om geologien og naturen og de mange fund blev bestemt. Om søndagen var Geocenteret guide på en kortere tur til stranden


Torsdag, den 16. august. Kl. 18.00. Geopølseaften i Hjelm Kobbel

Geopølseaftenen gennemførtes alligevel, men i Hjelm Kobbel, takket være Lis Simonsens gæstfrihed. 

Det blev en hyggelig aften i de kønne omgivelser og vejret viste sig fra sin bedste side.

Medbragte sten og fossiler blev fremvist og diskuteret.

Søndag, den 26. august kl. 11.00, havde Trilobiten tur til Det Sorte Museum i Gedser, hvor vi så  udstillingen "Nordvesteuropas fossiler", der er lavet i forbindelse med Palle Gravesens nye bog, der udskommer til efteråret.

Herefter gik turen yil kysten ved Sydstenen. her var der dog ikke de store fund så vi slutted af med at køre nærmere havnen, hvor der for år tilbage var mange søpindsvin. Der blev også fundet nogle, men ikke så mange som tidligere.


Klubmøder vinter 2017-18, den første torsdag i måneden. Vi samles og ser på medbragte fund og hører videre om Kridthavets fossiler

AFLYST grundet vejret: Klubmøde Torsdag, den 1. marts, 2018. Kl. 18.30

Lørdag, den 21. oktober, kl. 11.00 - 16.00

MAF deltog i Fossilernes dag på Stevns museum ved Højerup sammen med SAF, Stenvennerne og Peter Bennicke. MAF-standen var delt mellem Eriks mange fund fra Ignaberg, klubbens sten-fossil samling og egne fund

Der var en jævn strøm af besøgen på dagen som ville høre om fundene og også nogle, der skulle have bestemt deres på strandfund

Søndag, den 15. oktober, kl. 11.00

Tur til Møns Klint. Medlemmer fra Trilobiten og MAFmødtes på P-pladsen ved Møns Fyr og gik til skredet mellem Ørekulen og Gråryg trappen, for at se om der er flere fossiler i skredet 

Vi havde medbragt en lille økse eller geologhammer og der var stadig nok kridtblokke at flække. Der blev fundet en fin brachiopod og næsten helt vættelyspå stranden. Der var en del fossilrester i kridtet, som først kommer til sin ret, når det er præpareret

Madpakken blev spist i læ af skredet, for der var lidt blæst på toppen af skredet


Geologiens dage. Lørdag-søndag, den 16-17 september

Vi deltog sammen med Geocenter Møns Klint i arrangementet. Den første dag var der "Geoblitz", hvor der på en strækning på stranden blev opsamlet alle de fossiler, der blev fundet. her blev turen dækket af en journalist fra Sjællandske og der kom en fin artikel i avisen.

Den anden dag var der bestemmelse af fossiler og modtagelse af fossiler til Geocenterets udstilling. Her blev der bla.a. modtaget nogle meget fine svampe fossiler. Der var som altid mange udenlandske gæster, så det tyske og engelske blev støvet af. I løbet af dagen blev der tid til at få optalt og godkendt de indsamlede vættelys til konkurrencen


Folkemøde Møn. Fredag og lørdag, den 25-26. august

MAF havde en stand sammen med Tværsam.

Der mange mange interesserede henne og se på klubbens udstillingTorsdag den 17.august, kl.18.00

Geopølseaften på Shelterpladsen Mosehældgård i Udby skov

Da der var udsigt til regn havde bestyrelsen sat telt op. Der blev fyret op i grillen og formanden fortalte om stedets geologi til de 14 fremmødte. Grundet at det tidligt blev mørkt fik vi ikke denne gang prøvet geocatching. Da regnen kom kom alle i tørvejr i teltet og der blev fortalt historier til sent på aftenen 

Søndag, den 23. juni, kl. 11.00

Tur til Stevns Klint, HøjerupStevns Klint er Unesco Verdensarv bla.a. grundet fiskeleret, der viser KT-grænsen mellem Kridt og Tertiær, hvor der var en stor massseuddøen forårsaget af meteornedlag i Mellemamerika og/eller voldsomme vulkanudbrud

På trods af udsigt til regn mødtes nogle medlemmer ved Højerup Kirke, og gik en tur ned af trappen til stranden for at besigtige fiskeleret. Der skulle kravles lidt over stenblokkene, men det lykkedes og vejret holdt til vi næsten var tilbage til kirken

Det viste sig at Stevns Museum alligevel ikke havde desværre deres udstilling, så vi fik set den fine samling kridtfossiler, der er udstillet her. Bla.a. den 200 kg store havsvamp, der er fundet at Peter Bennicke


Lørdag, den 10. juni, kl. 10.00

Tur til Lundby Teglværk. Sydsjællands eneste tilbageværende intakte teglværk

Vi fik en rundvisning på tegværket af ejeren Søren Themsen og vi hørte om ler og tegl og historien om værket.

Efter rundvisningen kørtes til værkets lergrav i Lundby mose, hvor madpakken blev spist i det fine forårsvejr


Fredag, den 12. maj, kl. 10.00

Store Bededags tur med Trilobiten til Lolland

Vi besøgte det mangeårige medlem Arne Lund, der har samlet fossiler næsten hele sit liv. 

Vi mødtes på Lindevang i Rødby hvor Arne og fruen fyldte huset med nysgerrige MAF-er og Trilobiter. En fantastisk samling, hvor der var styr på hvert eneste stykke, som var nummereret, bestemt og katalogiseret. Også en imponerende samling flintredskaber gemte der sig i skabene. Og vi sluttede af med kaffebord og nogen valgte at indtage frrokosten. herefter gik turen til Kragenæs Havn, hvor der gik en sti op til Dodekalitten. Monumentet om Lollerne som hugges i sten og som sættes op i en rundkreds. Imponerende.

Turen til stranden blev aflyst grundet blæsevejr og højvande. Og deltagerne var også mætte af indtryk efter en meget spændende dag


Søndag, den 30. april, kl. 10.00

Tur til sten og fossil udstilling hos Hans-Henrik Meyer

Vi besøgte Hans-Henrik, formand for SAF og fossilformidler på Geocenter Møns Klint og Geomuseum Faxe, der har samlet sten og fossiler i årevis og har nu lavet egen meget spændende udtilling.

Montrer og skabe og skuffer fulde af sten, fossiler og mineraler fra ind og udland. Hans-Henrik fortalte om alle fundene og der var nok at se på til en tur til. Vi kommer igen en anden gang

Torsdag, den 6. april. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kl. 18.30

Vinterens sidste klubaften. Vi hørte mere om kridthavets fossiler, hvor vi er nået til brachiopoder og søpindsvin.

Efter at have set på de medbragte sten og fossiler, blev der serveret kaffe og kage

Klubmøde i Foreningernes Hus, torsdag, den 2. marts 2017, kl. 18.30

Vi fortsatte studiegruppen om kridthavets fossiler, hvor vi så på bløddyrene muslinger og blæksprutter

Torsdag, den 2. februar

Klubmøde. Vi gennemgik koraller, svampe krebsdyr og sporfossiler

Torsdag, den 5. januar

Klubmøde. Vi begyndte foredaget om skrivekridtetes fossiler ved at høre om de geologiske tider, dyrelivets systematik, taxonomi, Puggaards beskrivelser, skrivekridtes bestanddele og former for levesteder

Torsdag den  1. december

Klubmøde med gløgg og æbelskiver

De fremmødte fik fremvist vor stereolup med kamera, hvor vi bla.a. så strandand far Nordjylland

Lørdag, den 3. december

Tur maed Stenvennerne og SAF til Hamborg Sten- og fossilmesse. Mødested Næstved station kl. 7.00 med hjemkomst ca. kl. 22.00

Der var ingen medlemmer tilmeldt turen


Geologiens dage, lørdag-søndag, den 17-18 september

Sammen med Geocenter Møns Klint viste vi en udstilling af geologisk litteratur af Hintze, Puggaard og Fogh, der var nogen af de første til at beskrive Møen og dens Geologi, ligesom der var gamle postkort mv.

Formanden og fossilekspert Hans Henrik Meyer viste frem og besvarede spørgsmål samt bestemte gæsternes medbragte sten og fossiler.

Et meget spændende fossil fra Lars og Ina fra Stege blev taget med til nærmere bestemmelse af professionelle geologer. Det følger vi op på senere


Folkemøde Møn, Lørdag, den 27. august 

MAF deltog sammen med en TVÆRSAM med en stand på Folkemøde Møn, som i år er flyttet til Fanefjordskolen, Fanefjordgade 145, 4792 Askeby.

MAF udstillede sten, fossiler, mineraler, bøger, postkort og meget mere og der var mange gæster henne og besøge standen, både lokale og folk udefra.

En stor tak til Inge-Merete for at hjælpe til på dagen

Se mere om Folkemøde Møn her.


Geopølseaften, torsdag, den 18. august

Medlemmer fra MAF og Trilobiten med gæster mødtes til den traditionelle grillaften kl. 18.00 ved Bogø Fyr

Vi skulle have været en tur på stranden, for at finde det geologisk mest interessante fund, imen da det var højvande måtte dette punkt opgives.

Istedet fik vi den lokal lodsejer Kim Valentin til at fortælle om fyret og skanserne og han suppleredes af Allan Huglstad, der var på hjemmebane

Mens vi fik en rundvisning mellem højlandskvæget , hvor de modige fik lov at klappe den flotte tyr Benjamin, var der sat gang i grillen og pølserne var klar da vi kom tilbage

Vi havde sat telt op, men det holdt tørvejr så der blev ikke brug for det. Og mens snakken gik ved bordene begyndte skumringen med udsigten til Grønsund, og da de fleste var på vej hjemad begyndte vi at pakke sammen efter en flot aften

Og alle var vist en tur op af den stejle trappe til fyrstuen, for at se udsigten og hvor der kunne overnattes

Læs om bogø fyr på www.bricksite.com/bogoefyr. 

Søndag, den 10. juli, kl. 10.00

Tur med Nordvestsjællands Stenklub til Møns Klint

Medlemmer fra MAF og Nordvestsjælland mødtes ved P-pladsen ved Jydelejet. Nogle tog til Møns Fyr for at undgå trapperne, mens resten tog en afstikker for at se de smukke horndragere, nogle af årets sidste orkideer. På vej til stranden stoppede regnen og det blev dejlig vejr på stranden

Der blev fundet de sædvanlige fossiler, men også et par ubestemmelige fund. En flint med et meget smukt bølgemønster og en aftegning i flint, som nok er en enkeltkoral. Madpakken blev spist og der blev udvekslet historier inden turen gik tilbage til bilerne

Efter turen kørtes til Foreningernes Hus, hvor der blev serveret kaffe og kage og vi viste vore lokaler frem. Vores stensamling, som nu er mere tilgængelig, fik megen interesse. Alt ialt en rigtig fin tur og MAF blev inviteret en tur til Nordvestsjælland til næste år

Søndag den 29 maj, kl. 10.00

Tur til Stevns med Trilobiten. Vi mødtes med Peter Bennicke i den gamle skole i Tommestrup ved Store Heddinge, hvor vi så hans nye samling fossiler fra Stevns kridt og kalk

Herefter gik turen til stranden ved Sigersted kridtbrud, hvor Peter var guide. Det blev til mage spændende fund i kridtet og kalken

Tur til  Liselund og pomlerende, lørdag, den 7.maj. næsten 40 deltagere mødte op til en fin tur i godt forårsvejr. Historier om Liselund Park, de store skred fortaltes inden turen gik til det smukt beliggende fyr. Videre gennem skoven til Pomlerende, hvor frokosten blev indtaget. Inden turen til stranden fortaltes om den gamle telegrafstation. Mange tog med på stranden, som viste sig at være udfordrende, grundet mudderskred og væltede træer, men belønningen var naturen i sin vilde skønhed og for nogens vedkommende kulstykker, raslesten og kildekalk


Tur til Nr. Vedby Grusgrav, søndag den 17. april med trilobiten. Deltagerne fandt nogle fine eksemplarer af forsteninger og silkespat til smykkefremstilling. Kafffepausen holdtes i en ende hvor der var læ og vi hørte om omådets geologi og om historien om den trigonometriske granitblok, postementet, på bavnehøjen, som er et målepunkt fra 1800-tallet, brugt til udformning af landkort ved inddeling af danmark i trekanter

Generalforsamlingen, lørdag den 2. april i Foreningernes Hus

Niels Natorp fra Geocenter Møns Klint indldte med at fortælle om den nye Vættelysudstilling

Efter generalforsamlingen var der spisning og der blev vist billeder fra årets arrangementer og fra Mors-Fur turen

Torsdag, den 4. februar 2016. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat

Torsdag, den 3. marts 2016. Klubmøde i Foreningernes Hus. Kaffemøde og studiegruppe fortsat

Klubmøde, Torsdag den 7. januar 2016. Vi afklarer nogle af de spørgsmål, der dukkede op sidste gang og gennemgår de 10 vigtigste mineraler, som de magmatiske bjergarter består af: Kvarts, Feldspat, Muskovit (lys glimmer), Kalkspat, Pyrit, Pyroxen, Ambifol, Magnetit, Biotit (mørk glimmer) og Granat

Klubmøde, Torsdag den 3. december , kl. 16.00-18.00 i Foreningernes Hus 

Vi afholdt første klubmøde i studiegruppen. Strandsten, deres dannelse, opbygning og kendetegn

Vi gennemgik de grundliggende processer, som ligger forud for bjergarternes dannelse. Pladetektonik, vulkaner,  tryk, varme og kemiske reaktioner og efterfølgende erosion og sedimentation

Lørdag, den 7. november

Bestyrelsen og medlemmer af MAF og Tværsam deltog i indvielsen af klubbens lokaler hos Tværsam i Foereningernes hus. Det aftaltes at studiemøderne skal omhandle strandsten med udgangspunkt i gode stenbøger. Værkstedet fremvistes, Vi manglerdog stadig lidt opstilling af stenværktøjet.


Søndag den 1.november

Offentlig tur til Hvide Klint med Elise Hvelplund. Turen samlede 30 deltagere som hørte om sten og skrivekridt. Efter bedste evne svarede vi på mange gode spørgsmål


Lørdag, den 17. oktober

Tur til Møns Klint. Trods en lidt våd dag var det en fin tur med fine fund

Lørdag søndag, den 10-11. oktober

Trilobiten udstiller på Næstved Stenmesse. Over 1200 besøgende gæstede udstillingen arrangeret af SAF

Fredag-lørdag, den 25-26. september

Tur til Fur og Mors. Fantastisk interessant tur i moler-landet. Tak til Henrik Madsen på Molermuseet for en fin introduktion til museet. Og en fin særudstilling om de nordjyske kridt fossiler

Søndag, den 23. august

Trilobitens tur til Albuen blev aflyst

Torsdag den 20. august

Geopølseaften i Slotshaven var knap så velbesøgt som sidste år og der var lidt vind på grillpladsen. Der blev kåret en vinder af de mange interessante fund. Lise Ott vandt med et meget fint søpindsvin

Søndag, den 9. august 2015

Tur på diget og infocenteret ved Femern Bælt byggeriet ved Rødbyhavn med guide

En rigtig interessant tur, som gav indblik i det store anlægsarbejde. Frokost på diget med udkik til verdens største sejlskib, det 4 mastede russiske skoleskib SEDOW på vej til Bremerhaven

Lørdag, den 13. juni

Turen til Hesnæs Strand blev forlagt til Pomle Nakke, med geologisk interessante skrænter og stenstrand

Lørdag, den 11. April 2015

Turen til Geomuseum Faxe blev en stor succes. Vi fik en fantastisk guidet tur gennem museet med Vagn Åge. Efter frokosten gik turen i kalkbruddet, hvor der blev fundet fine ting

Lørdag, den 28. marts 2015.

Trilobiten afholdt foredrag om Steen og Tina`s ture til Kinnekulla i Sverige

Lørdag den 21. marts 2015

Generalforsamling på Bryghuset Møn

 

  


 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SE FANEN for 2016

Ny aktivitetsplan for MAF 2013

Generalforsamling, lørdag, den 23. Marts 2013. AFLYST

kl.14.00 i skolestuerne på Geocenter Møns Klint

Eliza Jarl Estrup, som er ved at opbygge dinosaur udstillingen på Geocenteret, fortæller om ekspeditionen til Grønland

Dagsorden ifølge vedvedtægterne

.

Ny generalforsamling lørdag, den 6. April, kl.14.00

Nye medlemmer er velkomne

.

.

Besøg hos SAF i klublokalerne på Grønnegade kaserne i Næstved

Mandag, den 8. April 2013, kl. 19.00

Hans-Henrik Meier viser klublokalerne frem

Derefter fortæller medforfatteren til bogen Skrivekridtets fossiler, Steen Lennart Jacobsen, om kridthavets fossiler

Tilmelding til bestyrelsen senest torsdag, den 4 april

.

.

Tur til Hesnæs med Geografforbundet og Tina Norengren

Lørdag, den 13. april, kl.10.00 på P-pladsen ved Hesnæs Havn

Peter Bennicke guider os en tur på stranden, hvor han har fundet Danekræ

Derefter fortsætter turen til Moseby, hvor Peter og Laila viser deres Museum frem

.

.

Forårstur til Stevns, lørdag, den 25. maj

Vi mødes kl.11.00 ved Stevns museum, Højerup Bygade 38, 4660 St. Heddinge

Peter Bennicke er guide og fortæller om museets geologiske samling som også omfatter en samling af Peters egne fund

Efter frokost fortsætter til Stevns kridtbrud, hvor Peter viser rundt i området og fortæller hvor der netop nu er bedst chance for gode fund

Medbring værktøj, som sav, hammer og økse og måske er du den næste finder af et danekræ

Se mere om Peters fund på siden med links: kunst og natur, moseby

Se mere om Stevns på siden med links: Fakse geologiske museum

Om turen:

Peter Bennicke viste sine fund, der er udstillet på museet, som også har mange andre spændende ting at vise. Trods udsigt til regn viste vejret sig fra sin bedste side og frokosten kunne nydes i det fri

Efter frokost med den flotte udsigt til Højerup gl. kirke og klinten kørtes til Stevns kridtbrud

under Peters kyndige vejledning blev der under eftermiddagssolen hugget, banket og savet til sækkene var fulde. Nok ikke danekræ denne dag, men mange fine fund

Tak til Peter for en meget fin tur

.

.

Tur til Hårbølle Pynt og Grønsund

Søndag, den 2. juni, kl.10.00 på P-pladsen ved feriekolonien Hårbøllevej 85

Naturvejleder Elise Hvelplund og MAF fortæller om flintudvindingen i Hårbølle og Grønsund

vi ser det nu nedlagte stenværk og det lidet kendte fæstningsanlæg i nærheden

Vi går langs stranden til Hårbølle havn og hører lidt om havnens historie

Om turen:

Vi så den gamle skanse og vort medlem Allan Huglstad beretede om stedets spændende historie.

Vi hørte om flintudvindingen ved Daneflints nedlagte fabriksanlæg lige fra århundredeskiftets, hvor der blev samlet kugleflint ved håndkraft til den sidste indvinding i Grønsund. Og om anvendelsen af kugleflinten i kuglemøller til cementfabrikation og om anvendelsen af knust flint til sandpapir

Vi hørte Elise fortælle om nattergalen og gransangeren i det særegne landskab og om orkideen hvis sidste blomstrer kunne ses endnu

Læs om indvinding af flint her


-

.

.

Aktiviteter i efteråret

Nærmere oplysninger, se under Efterårsprogram

Stenmesse på Geocenteret, den 15-16.juni. Læs mere her

Samlermuseet Thorsvang åbner i løbet af juli, hvis alt går vel

Geopølseaften, torsdag, den 15. August, kl. 18.00 på Hyldevang naturcenter på Nyord. Tilmelding.

Tur til stranden på Farø, lørdag, den 31. August, kl. 10.00. Vi mødes på grusparkeringen, kør under broen

 Tur til Stevns, lørdag, den 28. September, kl. 11.00. Vi mødes ved Holtug kridtbrud

Tur til Møgnakken på Ulvshale, lørdag, den 12.oktober, kl.10.00

Tur til Kulsbjerg, lørdag, den 16. november, kl. 10.00 med naturvejleder Elise Hvelplund.